"O, sancta simplicitas!" или как Фб-идиотите на ХХI в. вярват на глупости, в които не биха повярвали и невежите от преди новата ера.

„O, sancta simplicitas!“ или как Фб-идиотите на ХХI в. вярват на глупости, в които не биха повярвали и невежите от преди новата ера.

   ВЪПРОС:
   „Вярно ли е, че честото хранене прави метаболизма по-бърз, Емо?“

   ОТГОВОР:
   Е, вярно е, като се има предвид, че ще правите постоянни спринтови отсечки до хладилника и ще извършвате тежък физически труд, кълцайки зеленчуци, режейки хляб и вдигайки тежки тенджери.

   ДА ОЧАКВАМЕ висока обмяна след осем-десеткратно (че и повече) хранене на ден, е все едно да очакваме печката да гори по-добре, ако постоянно я засипваме с въглища и дърва. Очевидно е, какво ще се случи – просто ще я задушим и огънят ще загасне.

   Обмяната е горене (буквално) и може да бъде поддържана с постоянен приток на кислород (физически упражнения) и съобразено количество гориво (храна) в необходимия момент.

   Как, обаче, ще гори печката (ако има кислород и качествено гориво), зависи от фабричните и параметри, от проекта и техническото/майсторско изпълнение на въздуховодите и коминните отвори.

   АНАЛОГИЯТА Е ОЧЕВИДНА: Обмяната на веществата зависи от вътрешната (фабрична) настройка на организма, т.е. зададена е още от момента, когато майка ни е решила да пусне баща ни… по-близичко.

   СКОРОСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРОЦЕСИ е психо-физиологичен феномен с ударение върху „психо“-то. Това означава, че начинът ни на мислене (по-бърз, по-бавен, муден), емоционалността ни (неудържима, бликаща, подтисната, премерена), темпераментът (или липсата му), готовността ни за реакция (не самата реакция, а „фабрично“ заложената готовност) и още, и още, подтикват клетките да трептят по-бързо, да изхвърлят по-активно излишъците, да поддържат мембраната си чиста и пропусклива.

   Всеки орган е изграден от клетки, подвластни и съответстващи на заложения емоционален профил, на мозъчните импулси, на тъканно-нервната проводимост (която пряко зависи от темперамента) и в края се получава общ комплекс на общо вътрешно-физиологично взаимодействие, който наричаме „метаболизъм“ (обмяна на веществата).

   И ОТГОВОРЪТ, на въпроса „Кой влияе най-много върху обмяната?“ е:

   Бинго!

   Ами, да, характерът.

   ПРАКТИЧНО:

   1. Искате ли бърз метаболизъм, огледайте кръгозора си (светогледа, вярата, разбирането си за духовност). Колкото повече въпроси си задавате, толкова повече отговори ще откривате и ще изпращате на организма, органите и клетките нервно-емоционален призив да действат по същия начин.

   2. Бъдете влюбени: в живота, в утрото, в деня, в нощтта и звездите. Слейте се с Природата, чиято (природна) обмяна е най-добрата. Откривайте доброто у хората и кореспондирайте с него, защото ТО Е, което ни обединява. Ако този подход на единството стане част от вас, клетките, органите и процесите у вас ще работят по същия начин.

   3. Влюбвайте се: Не бъркайте секса с влюбеността, защото (повлияни от кухите американски статистики) напоследък казват, че сексът горял най-много калории… което не е вярно. През април-май уличните котараци изпосталяват не от неимоверно чукане (някои хич и не ги огрява), а от ЕМОЦИИ: ще ми даде ли, или не?; ще се бием ли или не?; ще… или не?

   4. На колкото повече неща реагирате (лични, групови, обществени, геополитически, научни, емоционални, духовни), толкова по движеща и самообновяваща се е енергията ви. Да повторя ли, че същото „мо-та-мо“ ще се случва с билионите клетки на тялото ви, от които, всъщност, зависи онова нещо… метаболизма?

   5. Ами движението? Без него няма как, но колко ще издържите да спортувате принудително, да се храните по определен начин, да извършвате „несвойствени“ за вас неща и пр, ако начинът ви на живот не отговаря на мисленето ви, на вярата ви, на степента на познанието ви за вселената, за живота, за децата, близките, хората и общуването?

   Отговорът е: между седмица и три месеца. После… отново в блатото.

   Затворен кръг, почти като разговора с пияницата в „Малкия принц“:
   „- Защо пиеш? – попита Малкият принц.
   – За да забравя – отговори пияницата.
   – Какво да забравиш? – попита Малкият принц.
   – Да забравя, че ме е срам – беше отговорът.
   – Срам от какво? – продължи с въпросите Малкият принц, който искаше да му помогне.
   – Срам от това, че пия – отговори пияницата и потъна в окончателно мълчание.“

   ЗАБЕЛЕЖКА: В публикацията не засягам храненето на олимпийските атлети и профи-спортистите, при които съществуват изисквания и физиологични специфики, излизащи далеч извън обичайното.

   МОЖЕ БИ НЕ ЗНАЕТЕ, но „уж, медицинските“ и „уж, диетологичните“ съвети за по-често хранене (повече от пет пъти на денонощие) са продиктувани от чисто комерсиални, добре обмислени, подбуди:

   1. Повишената консумация води до огромни корпоративни печалби, вкл. и на съпътстващите фармацевтични вериги (таблетки за добро смилане, против газове, допълнителни витаминни комплекси, белтъчни и аминокиселинни концентрати и пр.)

   2. Повишената консумация води до естествени следствия: затлъстяване, сърдечносъдови проблеми, повишена заболеваемост. Е… кой обира парата в края на веригата?

   3. Съпътстващите „разредители“: вода (разбира се, минерална, фабрично пакетирана), газирани напитки, уж „натурални“ сокове, будкаджийски рисувално оцветени сокчета с цялата Е-гама отрови и пр.

   ГЛЕДАЙТЕ НА СЕБЕ СИ, като на гъвкаво, здраво и можещо диво животно. Защото дивото животно (не затворените в апартаменти, животни) се събужда и се води от естествения ритъм на природата; храни се и пие вода, за да оцелее; движи се, защото трябва да има сила, играе и се боричка със себеподобните си, защото е изпълнено с енергия и жажда за живот.

   Няма „трябва“, „задължен съм“, „необходимо е“, „другите какво ще кажат“ и пр. Силата на енергийния импулс и „чуването“ на Природата са достатъчни.

   И очевидно, дивото животно е далеч от крейзи-психо-псевдо-човешката мисловно-вербална тафталогия, чиито познавателен апогей и интелектуална еманация е въпросът за бързината на метаболизма.

   В КРАЯ:
   Имаме сърце, изпълнено с емоции и почти 800 мускула, които искат (жадуват, викат, крещят за) движение.

   Вече десетина минути четете.

   Какво ще направите веднага след четенето?
   Какво – наистина?


**Забележка: за въпроси и контакт натиснете по-долния бутон и използвайте формата

Leave a Comment

Ако си съглсен с написаното до тук,
може да харесаш страницата във Facebook!

Емил Златев - здраве, спорт, хранене

Ако си съглсен с написаното до тук,
може да харесаш страницата във Facebook!

Емил Златев - здраве, спорт, хранене