Без болести: мечтаната алкална физиологична среда (защо е необходима и как да я постигнем?

Ще четете за:
– да погледнем с очите на Бог
– какво ще видим в тялото на болен човек?
– плувец в бурно море
– как да плуваме в студената вода?
– ако искате да сте болни, стойте на топло
– кои са физиологичните процеси, оформящи стойността на рН?
– какво е алкално-киселинен баланс?
– забравената хранителна левкоцитоза
– как да поддържаме ежедневно високо рН?
– какво ще направим, зависи от нас


ВЪПРОС:
“Често говориш за подобряването на рН, Емо, и липсата на болести, но как да го постигнем и задържим?”

ВЪПРОС:
Има ли неща, които да включим в ежедневието си, за да поддържаме високо рН, Емо?”

ОТГОВОР:
Представете си, че гледате с очите на Бог (доколкото го има и доколкото вярвате в него) тялото на здрав човек.

Какво ще видите?

Тялото ще излъчва спокойствие и ще бъде “проветриво” за постоянното движение на заобикалящите го невъобразими енергии. Няма да им се противопоставя, няма да ги задържа, но ще взема за себе си, което му е необходимо.

Никакво противопоставяне, никакви колизии, никакви сблъсъци между вътре и вън.

Едно пластично, буквално флуидно, късче енергия в Огромния Океан от космическа енергия, кято го гали, изпълва, оживотворява и напътства.


НЕКА ПОГЛЕДНЕМ тялото на болен човек.

Околният океан от привидно нежна, цветна, взаимопреливаща се енергия побутва тялото с могъща ласка, но…

То се противопоставя, каналите му за прием на енергия са запушени, твърдо е като дъска и непроницаемо за Всеобщия Космически Живот. Сблъсъкът с ветровете на енергията го запраща насам-натам, изхабява го, отчупва невидими парченца от него, досущ както скалата се рони, когато морските вълни я блъскат.

Тялото постепенно губи сили, не се зарежда от пространството, от Слънцето, от Земята, от храната и водата и това го обрича на постепенен и сигурен физиологически залез.

Т.е. смърт.
По-бърза отколкото е бил замисълът.


НАБЛЮДАВАЛИ ЛИ СТЕ ПЛУВЕЦ В МНОГО БУРНО МОРЕ?

Опитният плувец използва силата на вълните, оформя посоката си на плуване в зависимост от движението на страховитите водни масиви, дишането му е в съответствие с издигането и спускането и в крайна сметка почти не се изтощава.

Неопитният човек се бори, водата му е чужда, движението на вълните неразбираемо, дишането му е накъсано и в асинхрон с подмятането във всички посоки. Стихията е негов враг, с който обаче, крехкото човешко тяло не може да се бори дълго време.

Тялото се изтощава, психиката се предава и… край.


АМИ АКО ПЛУВАТЕ В МНОГО СТУДЕНА ВОДА?

Снимката е отпреди дни и морската вода е шест градуса.

Единственият начин да прекараш пет-осем-десет приятни минути (плуваш, гмуркаш се, тренираш дишане и извършваш активна физическа дейност) е да приемеш студа за приятел, т.е. да не хабиш усилия да се бориш с него.

Това отпуска тялото, психиката е спокойна, дишането тече равномерно, кръвоснабдяването се запазва на относително добро равнище и минута след минута човек запазва (почти) комфортно себеусещане.

Студът зарежда тъканите с отрицателни йони, което директно и незабавно повлиява рН в алкална посока. Съчетан със специализирано дишане, студът обръща болестните процеси в здраве и този процес (ако храненето е съобразено) става необратим.

Обратно:
Стягането, накъсването на дишането, притеснението, паниката и страхът блокират нормалния ход на почти всички телесни процеси и е въпрос на много кратко време човек да се откаже, да изчерпи силите си, да изпадне в неадекватно безпомощно състояние и, ако няма помощ, да се удави или да умре от студ.

Разбира се, подходът на приятелството със студа и Природата изисква редовен тренинг, който винаги тръгва от основата на светогледа, т.е. как възприемаме света около себе си, живата и неживата (условно погледнато) природа, какво са за нас животните, растенията, какви са отношенията ни с близките и хората въобще, как разбираме живота и смъртта, каква е идеята ни за Вселената, Космоса и въобще Мирозданието.


ЗАПОМНЕТЕ, ПРИЯТЕЛИ, ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ:

Стоите ли на топло, привикнете ли тялото си към постоянната изкуствена топлина от навлечеността с дрехи, живеете ли под включения на макс климатик, покривате ли винаги главата с шапки и качулки, държите ли ходилата винаги в чорапи и отделени от земята с гумата на маратонките…

… тялото се преизпълва с болестното разяждащо присъствие на плюсово заредените йони и рН пада главоломно – това е болест в чист вид.


ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ в различните култури има много точни определения за различните психо-физиологични състояния, които днешната медицина именува с различни термини.

Онова, което днес наричаме рН (алкално-киселинен баланс), всъщност, отразява:

– сухотата или оводняването на тялото
– напрегнатостта или спокойствието
– достатъчността или липсата на основни вещества и елементи
– чупливостта или пластичността на тъканите
– здравината на тъканите или склоността им към възпаление
– единството или противопоставянето между отделните клетки (второто е предпоставка за рак)

И още, и още, и още.

Всички тези корелативни двойки имат реален, измерим технически, физиологичен маркер, но причината балансът да е (или пък да не е) запазен, се корени в няколко простички, контролируеми подхода:

– хранене
– качество на дихателния процес
– наличие на достатъчно (жива) клетъчна вода
– клетъчна пластичност
– обща тъканна пластичност
– бърза тъканна (механична, електролитна, магнитна, нервна) реакция и нагласа спрямо природните условия (студ, топлина, смяна на атмосферното налягане, магнитни колебания и пр.)

Тези подходи (които са в нашата ежедневна власт) в крайна сметка оформят общия единен психофизиологичен тон на тялото, който е израз на степента на нашето здраве.

Обединеният технически показател, показващ баланса на изброеното, днес наричаме Алкално-Киселинен Баланс (рН).


ДНЕС Е ПРИЕТО
Алкално-киселинният баланс да се измерва в четиринайсетстепенна скала, като средата (7.00) отразява преходът от болест към здраве и обратното.

Основа на идеята е, че тялото ни е изградено от вода.

Алкално-киселинният баланс, записван като pH, е логаритъм, който представлява съотношението между положително и отрицателно заредените водородни йони в един разтвор. Стойност едно (1) е крайно киселинна среда, 7.00 е неутрална, а 14 е силно алкална среда. Повечето телесни течности и кръвта трябва да са леко алкални – от 7.35 до 7.45.

Когато рН е 7.00 или леко надолу, в тъканите назряват или вече съществуват десетки микро-огнища на възпаление. Тъканите са сухи, твърди, чупливи, лесни за увреждане, лишени са от основни животоподдържащи вещества (на първо място на кислород) клетките започват (патологична) борба за надмощие.

При редовни показатели под 7.00 сме болни или в положение на разболяване, дори и в момента да се чувстваме добре.

Когато рН е 7.20 с тенденция нагоре, болестите си отиват, тъканите оздравяват, телесните процеси текат гладко и тъканите са заредени с достатъчно кислород.


ЗАБРАВЕНАТА “ХРАНИТЕЛНА ЛЕВКОЦИТОЗА”

Терминът отразява факта, че след употреба на термично обработена, мъртва или фабрично денатурирана храна броят на левкоцитите в човешкото тяло се увеличава до степен да имаме моментна физиологична картина на левкемия или друг вид рак.

Постоянното хранене с мъртви храни и ненормалното им смесване изтощава имунната система и е една от ежедневните предпоставки през известно време да правим настинки, температура, ангини, подуване на лимфните възли, грипоподобни болести и пр.

Няколко часа след подобно объркано, претрупано и буквално вредно хранене, тялото се изсушава (обезводнява) на клетъчно равнище, става кисело, рН пада стремглаво и ако това се повтаря (а при над 90% от хората е така), се натрупват невидимите предпостваки за тежки, много тежки и необратими заболявания след 30-те.

И нещо, което няма да се хареса на немалко народ:
Всяка храна, смесена с хляб, води до хранителна левкоцитоза, а смесването на месо с хляб е (буквално) за самоубийците.

Комбинацията “месо-хляб” оставя ясен, недвусмислен и непреодолим отпечатък на смърт в стомаха и червата.

КАК ЕЖЕДНЕВНО ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВИСОКО-АЛКАЛНО рН?

1) ХРАНЕНЕ
За да нямаме хранителна левкоцитоза (или да е технически незабележима), всяко хранене трябва:

– да се предхожда от много вода и суров плод
– да съдържа сериозен по количество суров компонент (зеленчукова салата)
– да консумираме само едно блюдо (без първо, второ и трето)
– количеството храна да е малко, но внимателно подбрано
– да не се пият течности по време на хранене

2) ВОДА
Пие се винаги на гладно или поне час след хранене.

На ден е добре да имате от литър и половина нагоре, но…

За хората, които робуват на хлябове, баници, сладкиши, месо, фармацевтични препарати и пр, количеството би трябвало да надхвърля два литра и половина.

3) ДИШАНЕ
То води до най-бързо алкализиране на тялото само за две-три минути. Биохимията на тялото става нова, различна и по-добра, процесите на обмяна се засилват неимоверно и кръвообращението върви на възможният максимум.

Специфичните видове дишане на чист въздух, които преподавам от десетки години:

– повишават рН до степен на недвусмислено и необратимо здраве
– насищат тъканите с кислород
– отпускат тъканите и кръвоносната система (силно дишане с вакуумно задържане)
– дават неописуеми възможности на тялото и психиката за издържане на екстремен студ

И още, и още, и още.

Нашата зала е светла, широка, просторна, чиста и проветрива.
Който иска здраве, идва.

4) ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТУДА
Наплискването със студена вода, потапянето на краката в студена вода, цялостният студен душ или влизането в студена вода, подтиква небивал физиологичен очистителен процес.

Студът, приятели, насища тялото с отрицателни йони, а те са страховита предпоставка за здраве. Насищането с отрицателни йони, поддържа рН стабилно високо.

Съчетана със специфичните видове дишане, студовата практика дава непробиваемо здраве.

5) ЕЖЕДНЕВЕН СПОРТ
Без спорт всичко в тялото и психиката закърнява.
Не искате това, нали?

6) ГЛАДУВАНЕ
Постоянно пиша за гладуването и тук ще се огранича до едно изречение:

Правилно провежданото гладуване (или цикъл от гладни паузи) е най-силният подтик за тялото да бъде здраво.

Гладуване и здраве са, всъщност, синоними.

7) БОСОХОДСТВО
То е енергиен, електрически и психо-физиологичен отдушник.
Без него е все едно да стоите в задимена стая и никога да не отваряте прозорците.


В КРАЯ:
Като за Интернет публикация ви казах почти всичко.

Какво ще направите със себе си, със семействата и близките си, зависи от вас.


П.С: Ако сте съгласни с написаното или тази статия Ви е харесала, може да я споделите от бутоните по-долу, за да достигне до повече хора.

Leave a Comment

Ако си съглсен с написаното до тук,
може да харесаш страницата във Facebook!

Емил Златев - здраве, спорт, хранене