Лесното здраве или „Гледай в корена“ (Рене Декарт)


лесното здраве   ЗДРАВЕТО е естествено състояние, което отразява:

   1. Доколко биологичният организъм (едноклетъчно, растение, животно, човек) е проводник на енергията, от която е изградено всичко. Степента на проводимост отразява „степента“ на здраве.

   2. Доколко биологичният организъм (вкл. психика, менталност) е не само проводник, но преобразувател и възпроизводител на енергия.

   Ако организмът не избликва ежедневно от енергия (удоволствие, настроение, здраве), той постепенно се свива: първо енергийно, после физически, навлиза в колапс (по подобие на звездите, превръщащи се в червени джуджета и черни дупки) и накрая умира. Общо взето това се получава при дълбоката старост.

   3. Доколко организмът преобразува поетата енергия и я отдава на себеподобните (едноклетъчни, растения, животни, хора) и по този начин поддържа енерго-кръговрата на ниво географски ареал и планета. Ако отдаването липсва (или е затлачено), ние се превръщаме в еднопосочен смукател на енергия (т.нар. енергиен вампир), което рано или късно уврежда здравето. Обикновено – необратимо.

   4. Доколко духовната ни същност (привички, манталитет, психика, характер, съзнание, подсъзнание, висше индивидуално съзнание) е в съответствие с обективно съществуващото единство в природата и космоса.

     Едва след изброените четири пункта можем да говорим за биологично здраве т.е. липса на болести.

     Общо погледнато, боледуването (перманентно, периодично, явно или скрито, непроявено) е следствие от предходни условия (изброените четири), за които повечето хора (групи, социални прослойки, общности) почти не подозират или съзнателно отбягват да дискутират.

     ИНТЕРЕСНОТО Е, че всичко това е залегнало в традициите и културите по света без изключение. В зависимост от географското местоположение, различните народи имат, идващ от древността, етно-профил, който е в абсолютно съответствие с микрокосмоса, околната природа и макрокосмоса.

     БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ са много интересни, защото обединяват коренните етно-обичаи, здравни практики, дихателни и физически комплекси на древните трако-българи (датировката е отпреди т.нар. Троянска война или повече от 1 200 год. преди новата ера) и придошлите впоследствие славяни и тюрко-езични попълнения.

     Масивни фрагменти от нашето световъзприемане се прехвърлят впоследствие в земите на запад (Италия, Испания, Франция, Германия) и то във времена, когато там още няма и намек за държавност.

     На изток първите свидетелства за обособена познавателно-медитативна, дихателна и физическа практика (индийските „Веди„), са приблизително на същата възраст – XII-X век пр.новата ера (програмната „Йога-сутра“ на Патанджали е едва от III век преди новата ера)

     В „ИЛИАДА“ (Омир) се говори пространно за непобедимите воини на цар Резус (Тракийски), наречен вожд на българите, за воинските им умения, начина на физическа и дихателна подготовка, храненето, специфичните им лекарски знания и методите за третиране на тежките бойни рани.

     Литературата е отразила реални факти, които над двайсет века по-късно залягат в основата на богомилската дихателна и психо-физическа практика, пренесена на запад и съхранена в повечето еретични (извън каноничния католицизъм) учения за природата – прим. катарите.

     БОСОХОДСТВОТО, дихателната и физическа практика (тип Слънчеви упражнения), силовата бойна подготовка (вдигане на естествени тежести, бягане по склонове, прескачане на ровове, плуване на къси разстояния, езда и пр.) и задължителното утринно къпане (залегнало по-късно в подготовката на есеите и Розенкройцерите) е основата на древните български здравни практики.

     Съвременното икономическо съперничество, по-скоро икономическа война и изяждане на по-слабия, цели обезглавяване на традициите, защото без история и традиции, всеки народ губи своя облик.

     Т.е губи себе си. Добре е да се замислим върху това.

     ДНИТЕ НА ОРФЕЙ в древността са били празник на природата и единството с нея. Единство между човека, животните, растенията, въздуха, земята и водата именно, защото е всеизвестно, че Орфей (и много други като него) е общувал с природата директно – с тревата, дърветата, животните и птиците.

     Има запазени фактологични източници, но въпреки фактологията, се намериха западни „култур-специалисти“, които обявиха, че Орфей бил… негър и дори направиха филм. Както се казва – без думи.

     КОЛКОТО ПО-БЛИЗО до Природата и необработената, първична енергия сме, толкова сме по-здрави. Водата (за пиене, миене, къпане и плуване), водата разбита на капчици/пръски (под водопад, при плуване и дъжд – отрицателна йонизация), пресните плодове на гладно, зеленчуците като основно хранително блюдо, накиснатите и малко обработени зърнени храни (жито, овес, елда), млякото и пр, са единично преобразувана енергия, която приемаме директно. Ако тези храни съставляват 6-7-9 десети от продуктите ни за хранене, здравето ще е с нас.

     В КРАЯ: Животът и здравето не са следване на диети.

     Животът е навсякъде, а здравето започва с вслушване в себе си и стремеж към разбиране на Природата.

     А вслушването започва с вътрешна тишина и… чуване.


**Забележка: за въпроси и контакт, натиснете по-долния бутон и използвайте формата