Денят, в който Земятя спря

Ще четете за:
– въпрос или въПРОСТ?
– забравеният френски експеримент
– зрението е първо в списъка на характерооформянето
– здравето е непрекъснат и плавен ход на енергията
– тръгнем ли срещу природата, проблемът е наш
– кога да започнем закаляване?
– децата са струна, която отразява околните трептения
– разликата между имунитет и ваксина
– грижата за здравето на хората преди 1990-та
– силната имунна система започва с много кислород
– можете да бъдете като нас (неболедуващи)
– псевдо-ваксините днес
– денят, в който Земята спря
– чака ни работа, приятели

ВЪПРОС №1: “… аз не мога да се събудя неделя до единайсет, ти ми говориш за изгрев слънце!”

ВЪПРОС №2: “По-скоро земята ще спре, отколкото да почна да гладувам и да се лишавам от всичките вкусни и пържени неща… “

ВЪПРОС №3: “И аз питам каква е тая отговорност към детето, която ми забранява да пуша и да си пия пиенето? Пък да стортувам и да ставам рано, без мен! То, детето да си спортува, сега му е времето, тъкмо расте”

ВЪПРОС №4: “Чудя се, тази ваксина дали може да ми изгради имунитет срещу ковида? Ти какво ще кажеш?”

ВЪПРОС №5От четиригодишна възраст добре ли е да закалявам детето, Емо? Мисля лека-полека да го приобщя към студената вода и снега.”

ОТГОВОР:

Идва ми да напиша “въПРОСТ”, та да си дойдем на думата и назовем точното определение за нивото на интелигентност на питащите.

Разбира се, без човека от въпрос №5.

ПРЕДИ близо петдесет години от Френската Академия на Науките направиха необичаен обществен експеримент: обявиха, че на различни, много отдалечени едно от друго, места в Париж в един и същи час ще се проведат:

– импровизиран концерт на Джони Холидей (френският музикален идол)
и
– публична екзекуция на някакъв техен сериен убиец.

Разбира се, обявите бяха фиктивни, в контекста на изучаване обществените нагласи спрямо различни емоционални дразнители.

Джони Холидей тогава беше в апогея си, събираше десетки хиляди на концертите си, но…

Но в случая загуби буквално на нула, защото в уречения час на мястото за концерта му е имало не повече от стотина души, докато…

Докато на мястото на бутафорния ешафод се събрала многохилядна тълпа, която блокирала движението и в съседните квартали.

Какво ви казвам, приятели, другари и другарки?

Че зрелището (онова, което може да се види с очите) превъзхожда с цели вселени чутото, прочетеното, докоснатото, помирисаното или видяното във въображението.

Е, ПРИЯТЕЛИ, още ли допускате, че вашите деца ще се вслушат в думите и наставленията ви, вместо да последват (след време) онова, което са видели, което са виждали многократно ден след ден, година след година и което е мощно запечатано:

– в зрителната памет
– в съзнанието
– в схващанията за семейството
– в зрително-емоционалното разбиране за отношенията
– в разбиранията за света
– във всяка клетка на тялото (алкохол и никотин от вашите, уж, малки удоволствия)

ЗДРАВЕТО Е НЕПРЕКЪСНАТ И ПЛАВЕН ХОД на сбора от енергии, които оживотворяват тялото.

Сборът от жизнени енергии винаги е във взаимообмен с енергиите на окръжаващия ни свят: хора, животни, природа, космос.

Основният облик на енергиите в природата (животни, растения, скали, вода, огън, въздух) е единството, т.е. това е една и съща енергия, (привидно) разделена в различните си проявления.

Всяко трепване, нюанс или дългосрочно (човешко) поведение, което върви против единството (то е всеобщ закон), води до колизия (сблъсък, противоборство) между човешката структура и природата.

Сблъсъкът (в почти 100% неосъзнат) между човека (като индивид или общ биологичен вид) и Природата, винаги е в ущърб на човека:

– в общочовешки, планетарен смисъл: природни катаклизми, опустошения, климатични заплахи и пр.

– в личен план: здравословни отклонения, изявени болести (по-леки или по-тежки), смърт

МОЖЕМ да си зададем въпроса:

Ако нашето поведение е в очевиден противовес на природните закони (в ущърб на нас, в ущърб на детето, в ущърб на разбирателството и единството) дали здравето би било част от живота ни?

Дали здравето ще съпътства живота на детето ни?
Дали близките ни хора ще са здрави?
Дали общество, изградено от абсолютно егоистични, настроени агресивно един спрямо друг индивиди, ще е спокойно и развиващо се?

Дали цивилизация, стъпила върху унищожението
– на себеподобните
– на животните и растенията
– на планетата като жив организъм

… и с податки, че тази, хе, хе, “цивилизация” се кани да направи същото с околните планети, до които опитва да се докопа…

Та, дали тази цивилизация има бъдеще – тук на Земята или в космоса?

ПО ВЪПРОС №5:

Четиригодишна възраст е отлична за започване на разумни студови процедури. Ако трябва да съм точен, дори е късно, но щом родителите са навити и живеят по този начин, детето и без това вече е попило тяхната емоционална нагласа и общото им излъчване.


ЗА СНИМКАТА

Към шест и трийсет е и едва се развиделява, но светлината на снимката лъже. След минута нарамвам раницата и тръгвам.

С приятели сме се уговорили да отидем да поплуваме в морето и с нас ще са децата им – на четири и шест години.

Утрото е топло: към пет градуса, а морската вода около десет-единайсет – идеална за спокойно, плувно-дихателно начало на деня.


ЕДИН ВЪПРОС, ПРИЯТЕЛИ:


Ако

– се страхувам от студа
– не тренирам наравно с (и много повече от) всички
– мрънкам, се оплаквам за щяло и нещяло
– не показвам сериозни и много над-физически възможности
– стоя на стари лаври (ех, да ме знаете какъв бях някога…)
– настроението ми се мени всеки час
– постоянно се оправдавам, че друг ми е виновен
– закъснявам, не спазвам и отменям уговорките
– не държа на дадената дума
– се паникьосвам и не знам как да постъпя
– кихам, кашлям, боледувам, нося маска и се страхувам от С-19

… не съм винаги отпред да организирам хората, да им вливам енергия и да ги водя…

Та, въпросът, приятели, е:
Кой (тогава) би ми вярвал за каквото и да било?
Кой би искал съвет от мен?
Кой би ме последвал?
Кой би се вслушал в думите ми?

Кой, по дяволите, би приел за истина дори един ред, написан от мен?

А вие, приятели, другари и другарки, гледате ли на себе си (поне малко) с подобна отговорност?

Защото всеки се влияе от всеки, а най-влияещи се, са децата от:
– всичко, което виждат (то ги оформя в над 70%)
– всичко, което чуват
емоциите, следващи общуването им с възрастните
– постъпките и поведението на близките възрастни
– общото излъчване на близките възрастни

Те са като струна, която трепти и отразява околните вибрации и само ние, големите, мислим, че не чуват, не виждат, не усещат и не разбират.

ИМУНИТЕТ И ВАКСИНА

Приятели, съмишленици, другари и другарки,

Запомнете:

Никой и нищо не може да изгради имунитет (защита, защитна линия, възможност за справяне) против външни интервенти, освен…

… освен вашия собствен организъм.

Някогашните ваксини вкарваха омаломощена заразна гадинка, с която Т-клетките и защитните механизми на тялото започваха реалистични, тренировъчни бойни учения и ставаха толкова добри, че…

… че, хората се сдобиваха с имунитет и рядко боледуваха.

Разбира се, никой

– нито държавата
– нито обществените предприятия, институции, учреждения
– нито армията
– нито отделните хора

… абсолютно никой не разчиташе на пасивно образуван, нетраен имунитет (като реакция спрямо ваксина) и затова навсякъде функционираха истинските механизми за изграждане на Силна Имунна Система:

– масов спорт (спорт за абсолютно всички),
– ежедневен училищен спорт,
– ежедневен работнически спорт,
– ежедневен спорт за хората в пенсионна и напреднала възраст,
– детско-ученически спортни школи,
– високо спортно майсторство в национален мащаб
– олимпийски спорт

Във всяко училище, университет, учреждение, фабрика, завод и пр. имаше задължителна ранно-утринна, на 10 часа или следобедна десетминутна физзарядка.

Пуснете “Момчето си отива” и ще видите нагледно запечатания (шеговито поднесен) спомен от онова време.

Отговорът на въпроса дали днес някой от крадците, предателите и убийците във властта се интересува наистина от здравето на децата, младите и възрастните, е очевиден.

СИЛНА ИМУННА СИСТЕМА се изгражда на основата на едно единствено нещо: постоянен свеж приток на кислород във всички тъкани.

С други думи, Силната Имунна Система е немислима без:

– ежедневно много вода и лимони (много, много вит. С)
– ежедневно поне два приема на сурови плодове и зеленчуци
– достатъчно ежедневно количество белтъчини
– редовни гладни паузи (без глад няма имунна система)
– ежедневно спортно натоварване на чист въздух
– ежедневно дълбоко дишане
– редовно излагане голото тяло на слънце, вкл през зимата
– ежедневни студово-закалителни дейности (именно те дават най-голяма тъканна наситеност с кислород)

Изградената по естествен начин Силна Имунна Система може да се справи с всяка болест. Повтарям: може да се справи с всяка болест и тогава…

… и тогава ваксинацията губи смисъл.

ДИРЕКТНО:
Аз не боледувам.

Не вземам хапчета, лекарства, имуностимуланти, добавки, нито ваксини. Почти ежедневно заставам пред групи хора – за тренировки или лекции за здраве, хранене, спорт, закаляване и начин на живот. Често показвам какво е силна имунна система: навлажнявам длан, натърквам я по пода на залата (тревата, асфалта, тротоара, коридора) и я облизвам. Подовете и земята са мръсни места, всеки киха, кашля, храчи и ходи с мръсни обувки. Имунната ми система даже не се замисля да отрази случката.

Близките ми не боледуват.
Хората от клуба, който водя, не боледуват.
Стотиците по света, които консултирам, също не боледуват.

Ние сме обикновени хора, с начин на живот, който е направил така, че да изградим нечувано силна и устойчива имунна система.

Не сме единици, не сме десетки, не сме и стотици.
Хиляди сме.

Ти, приятелю, можеш да си един от нас.

ПСЕВДО-ВАКСИНАТА против covid-19, която днес ви предлагат, няма нищо общо с идеята на някогашния честен лекар Едуард Дженър от Бъркли да пребори болестта.

Общо погледнато, т.нар. “ваксина” против covid-19 е генно пригоден белтък, който се набутва в клетките ви и ги принуждава да произвеждат (от генния си ресурс) друг белтък, спрямо който вашите Т-клетки трябва да реагират имунологично.

Знаете ли кои субстанции изискват съхранение при -70 градуса? Ако сте си отговорили “гените и генно-модифицираните”, на прав път сте.

Разбирате ли какво ви казвам?

Че имунната ви система започва да атакува и да унищожава (и с право) собствените (на тялото) клетки, т.е. предизвиква се жестока автоимунна реакция – бой на свои със свои.

Ваксината превръща клетките ви в заводи, предприятия и фабрики, синтезиращи опасна за тялото субстанция и имунната ви система, абсолютно логично започва да ги унищожава.

Тази ужасяваща вътрешнотелесна гражданска война се води на всички нива, като най-засегната е хормоналната система, а това означава срив във всички жлези и най-вече в репродуктивната система.

Т.е. в дългосрочен план възможността да имате деца отива в небитието.

А фактът, че това увеличава възможността за възникване на рак в десетки пъти, е просто вторична реакция, но то си е ваш проблем – ония, ваксинаджиите не носят отговорност.

Задайте си въпроса, кой има необходимост (и защо) от това?
Потърсете, прочетете, поразсъждаваите и ще знаете.

Не искате това за себе си, нали?
Не искате това за децата си, нали?

Ако имаме запазено чувство на патриотизъм, чувство за българска общност и принадлежност към народа и държавата, би трябвало да знаем, да чувстваме и да се борим.

Българските знамена, накачени по балконите и висящите портрети на Ботев и Левски не значат нищо, ако не са подкрепени от единно, общонародно и общочовешко действие.

Нарича се отговорност, защото…

… защото да се роди, да яде, да пие, да спи и да се размножава го може и най-простата бактерия.

Човекът, като същност, започва своето израстване с осъзнаването на отговорността, която носи.


И ТАКА, ПРИЯТЕЛИ,

Вместо да се заричате, че по-скоро Земята ще спре, отколкото… и прочие глупости

По-добре е Земята наистина да спре, да се огледа, да почувства, че носи върху себе си поколение от хора, които милеят един за друг, помагат си, оцеляват заедно и, ако е необходимо, се бият за род, родина, за земята си, за завещаното от дедите и заради бъдещето на децата си.

В КРАЯ:
Имаме много работа.
Всички заедно.


П.С: Ако сте съгласни с написаното или тази статия Ви е харесала, може да я споделите от бутоните по-долу, за да достигне до повече хора.

Leave a Comment

Ако си съглсен с написаното до тук,
може да харесаш страницата във Facebook!

Емил Златев - здраве, спорт, хранене